Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser
Terms of trade and subscription terms - For English scroll down

Produkter og tjenester udbydes af:

METAfys Lisbeth Lundgaard
Flintbakken 4
8410 Rønde

Kontakt os på lisbeth@metafys.dk.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med Post eller fragtmand.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til lisbeth@metafys.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på lisbeth@metafys.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører METAfys Lisbeth Lundgaard. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Terms of trade and subscription terms

Products and services are offered by:

METAfys Lisbeth Lundgaard
Flintbakken 4
8410 Rønde
Denmark
Contact us at lisbeth@metafys.dk.

The products are delivered digitally via e-mail, as physical courses or events, or by Post or freight forwarder.

Products can be purchased with both VISA, Mastercard and Dankort.

All prices are in Danish kroner incl. VAT.

For subscriptions, the subscription price, as stated on the product page, is automatically deducted for each subscription period. Receipt for the withdrawal will be sent by email.

You will receive an email with confirmation of your subscription registration after entering into the subscription.

You can cancel your subscription at any time by writing to lisbeth@metafys.dk, or by logging in to your account and stopping the subscription yourself. The termination is immediate and after the termination will not be invoiced or deducted further. However, invoices already issued must still be paid.

If you want to change the card the subscription is drawn on, this is done by clicking on the link that appears in each invoice.

Delivery usually takes place in a few minutes, but in very special cases it can take up to 5 working days.

There is a 14 day return policy. If you regret your purchase within 14 days, contact us at lisbeth@metafys.dk and you will get all the money back.

All rights to courses, workshops, events and digital products belong to METAfys Lisbeth Lundgaard. Upon purchase, only a license is obtained to use the purchased product as stated under the product in question.